Bouwgarant en Woningborg: dubbele zekerheid voor u

Bouwen of verbouwen is meer dan een zaak van vertrouwen. Als opdrachtgever zoekt u de zekerheid van een professionele partij die kwaliteit en continuïteit biedt. Bouwbedrijf Mulder is zo'n partij die garant staat voor zorgeloos bouwen. Om dat te onderstrepen zijn wij aangesloten bij twee zekerheidsinstellingen. Die lichten ons bedrijf ieder jaar volledig door en beoordelen ons op kwaliteit, certificeringen en financiële positie. Wij zijn aangesloten bij:

BouwGarant
BouwGarant is gericht op verbouwingen. Er zijn door deze instelling speciale spelregels opgesteld voor verbouwingen. Een commissie zorgt bij geschillen voor een onafhankelijke behandeling. Om lid te zijn moeten we aan strenge voorwaarden voldoen op het punt van certificering, verzekering, ervaring, procedures en kwaliteitscontrole.

Nog meer zekerheid? Sluit dan een VerBOUWgarantie af via BouwGarant. BouwGarant heeft samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis de landelijke geschillencommissie Verbouwingen opgericht.

Meer informatie: www.bouwgarant.nl

Woningborg
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Woningborg toetst bouwondernemingen op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Prettig om te weten: gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Bij geschillen na oplevering bemiddelt Woningborg tussen koper en bouwer.

Meer informatie: www.woningborggroep.nl